මෙතෙක් කතාබහ

Aluth Kathabaha - Badulla
Share this on Social Media

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ

අලුත් කතාබහ කියන්නෙ ඇත්තටම සංවාද මණ්ඩපයක්. අවුරුදු දෙකක් විතර කාලයක් තිස්සෙ සියගණනක් මිනිසුන්, ගැහැණුන් මේ කතාබහට සම්බන්ධ වුණා. ඒ කතාබහේ සංවිධායකයන්ට දේශනා කරන්නට සදා නිම කළ කතා පිටපත් තිබුණෙ නැහැ. අපි ගිහින් අපට තිබෙන අදහස් ඉදිරිපත් කරමින් සෙසු අයගේ අදහස් විමසුවා.

ඉතින් මේ කතාබහ තවමත් අවසන් නැහැ. අවුරුදු දෙකක් පරණ වුණත්, අලුත් කතාබහ හැමදාමත් අලුත් වෙවී ඉදිරියට යනවා.

අලුත් කතාබහක් අවශ්‍ය ඇයි කියන එකත් අපි කතා කරනවා. ඒ කාරණය වුණත් හැමදාමත් අලුත් අදහස් එක්ක කතාකරන්නට පුළුවන්.

ඇත්තටම අලුත් කතාබහක් මොකටද? අලුත් කතාබහක් අවශ්‍ය අලුත් පුරවැසිභාවයක් සොයාගන්නටයි. අලුත් පුරවැසිභාවයක් අවශ්‍ය සමාජය අලුත් කරන්නටයි. මේවා තමයි අපි කරපු කතාබහ අතර තිබුණෙ.

ලංකාව අලුතින් පරිකල්පනය කරන්නට නම්, ඒ පරිකල්පනය යථාර්ථයක් බවට පත්කරන්නට නම්, අලුත් මිනිහෙක් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපි අවධානය යොමුකරලා තියෙන්නෙ අලුත් මිනිහෙකු හදන්න. අලුත් මිනිහකු හදන්නට සංවාදයක් අවශ්‍යයි. අලුත් කතාබහ කියන්නෙ ඒ සංවාදය.

කතාබහ කරලා විතරක් ඇතිද? නැහැ, මදි. අපි මැදිහත් වෙන්නත් ඕනැ. රටක ප්‍රතිපත්ති, සමාජයක භාවිතාව හා පුද්ගල ආකල්ප වෙනස් කරන්නට නම් මැදිහත්වීම අවශ්‍යයි. ඒකට උද්දේශනය නැතිනම් ඇඩ්වකසි කියලත් කියන්නට පුළුවන්. ඒ අතින් බැලුවාම අලුත් කතාබහ උද්දේශන ව්‍යාපාරයක්.

එතනින් වැඩේ අහවරද? නැහැ. අපි සංවිධානය වෙන්නට ඕනැ. සංවිධානය වෙන්නෙ කොහොමද?

දන්නෙ නැහැ. අපි දැනට දන්නෙ සංවිධානය නොවෙන්නට ඕනැ කොහොමද කියල විතරයි.

බොහෝ දේවල් නොකළ යුතු හා සිදු නොවිය යුතු විදිය අපට තේරෙනවා. හරියට කරන විදිය තමයි ඉගෙනගන්නට ඕනැ.

අන්න ඒ සඳහා එකතු වෙන්නට වේදිකාවක් විදියට අලුත් කතාබහත්, බිහිදොර වෙබ් අඩවියත් භාවිතා කරමු.

(ඡායාරූපය: අලුත් කතාබහ බදුල්ලේදී ජංගම දුරකථනයෙන් සටහන් කරගත් අවස්ථාවක්)

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.